XII Konkurs „Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2017”

Werdykt

Nagroda Główna dla Miasta Gdańsk za projekt: Przebudowa ulicy Stągiewnej

Projekt: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A

Wykonawstwo: Firma - Budowlano - Drogowa "PRASBET" Sp.j. z Grudziądza

Nagrodzony projekt spełnia wszystkie kryteria oceny jakości dobrze zagospodarowanej przestrzeni publicznej. Jego realizacja pozwoliła na stworzenie – w miejsce dotychczasowej ulicy intensywnego ruchu kołowego, pełniącej głównie funkcje parkingu – atrakcyjnego i ciekawie urządzonego ciągu pieszego, łączącego ważne – z punktu widzenia kształtowania tożsamości oraz ruchu turystycznego miejsca – przestrzenie Głównego Miasta, w tym przede wszystkim Długiego Targu oraz Wyspy Spichrzów. Długo wyczekiwana inwestycja, o dużym znaczeniu zarówno w skali lokalnej jak i regionalnej, dzięki zastosowaniu estetycznych i funkcjonalnych rozwiązań projektowych, stała się przedłużeniem Traktu Królewskiego integrując tym samym obszary Śródmieścia, których potencjał turystyczny był dotychczas nie w pełni dostrzegany i wykorzystywany.  

Na szczególne uznanie zasługuje decyzja o zamknięciu ruchu kołowego i urządzeniu salonu miejskiego uzupełniającego lukę w systemie przestrzeni publicznych, która sprawiła, że dzięki ulicy Stągiewnej nastąpiła poprawa spójności najważniejszych dla mieszkańców i turystów ciągów pieszych miasta. Adekwatność zrealizowanego przedsięwzięcia do specyfiki i kontekstu tej części Głównego Miasta nie budzi żadnych wątpliwości, a sposób urządzenia i wystroju odpowiada standardom współczesnej przestrzeni publicznej tej rangi i znaczenia.

Wyróżnienie I Stopnia dla gminy Stare Pole za projekt: Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Starym Polu

Projekt: Hydro-Term Biuro projketowo-inwestycyjne

Wykonawstwo: Drozd Centrum Techniki

W wyróżnionym projekcie w estetyczny sposób i w otoczeniu zieleni stworzono lokalną, przyjazną dla użytkownika przestrzeń do wypoczynku oraz spotkań mieszkańców miejscowości. Zastosowane rozwiązania zapewniają funkcjonalność i wygodę użytkowania. Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie ważnych gminnych instytucji publicznych i głównych ciągów komunikacyjnych, jest wyróżniającym się przykładem stopniowego, wieloletniego i konsekwentnego kształtowania przestrzeni publicznych w centrum wsi.

Miejsce, dotychczas pozbawione charakteru przestrzeni wspólnotowej, stało się miejscem integrującym mieszkańców i przyjezdnych. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobre wykorzystanie istniejącego zasobu zieleni i wzbogacenie go o atrakcyjne, nowo urządzone fragmenty. Nierzadko w procesie urządzania przestrzeni publicznych na terenach wiejskich zieleń nie znajduje należnego uznania i dbałości o jej zachowanie. Sposób w jaki zagospodarowano centralny, wielofunkcyjny obszar w Starym Polu, buduje klimat miejsca sprzyjający społecznej integracji, co jest najlepszym weryfikatorem jakości przestrzeni publicznej.

Wyróżnienie II Stopnia dla gminy Czarna Dąbrówka za projekt: Rewitalizacja miejscowości Nożyno poprzez poprawę wizerunku centrum wsi – remont ciągu pieszo-jezdnego

Projekt: DUET Janusz Szczepański

Wykonawstwo: Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Dzienisz

W ramach realizacji nietypowego przedsięwzięcia ujmującego prostotą, skalą i formą, podjęto udaną próbę wyjścia poza rutynowy zakres remontu pasa drogowego i wykreowano centralny punkt we wsi o charakterze rozproszonym, integrujący przestrzenie pomiędzy obiektami o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców wsi - zespołem szkół, boiskiem, cmentarzem i sklepem. Dzięki wyróżnionemu projektowi poprawił się standard przestrzeni, a także zwiększyła się funkcjonalność oraz estetyka istniejącego połączenia codziennie użytkowanego przez mieszkańców. Usytuowanie wzdłuż wyremontowanego ciągu elementów małej architektury pozwoliło na stworzenie komfortowego miejsca odpoczynku i spotkań. Prowadzony we wsi Nożyno proces rewitalizacji, w ramach którego zrealizowano inwestycję, jest przykładem dbałości o jakość codziennego życia mieszkańców. Tworzenie urządzonych przestrzeni publicznych, które często traktowane są jako zaplecze centralnych terenów w strukturze miejscowości, jednak przesądzających o jakości życia codziennego, jest dziś jednym z najbardziej pożądanych kierunków kształtowania obszarów wiejskich. Projekt zrealizowany w Nożynie jest przykładem takiego działania.

>>> PREZENTACJA WERDYKTU <<<

 

view szablon artykułu

Aktualności


Metropolitalny Kongres Rewitalizacji

w uroczystość wręczenia nagrody i wyróżnień w XII edycji Konkursu Marszałka Województwa Pomorskiego: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017


Weryfikacja obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

Pierwsza od 20 lat próba znalezienia konsensusu między ochroną przyrody i krajobrazu, a działaniami gmin na rzecz rozwoju lokalnego

Koncepcja DIALOGU TERYTORIALNEGO

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Koncepcję prowadzenia Dialogu Terytorialnego.

POMORSKIE PO NAWAŁNICY / POMORSKIE AFTER THE STORM

Dowiedz się więcej o skutkach nawałnicy z 11-12.08.2017. Find out more about the damage in Pomorskie after the storm on 11-12.08.2017.

Straty w Pomorskich lasach po huraganowych wiatrach 11-12.08.2017

Zgodnie z doniesieniami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku szacunkowe dane dotyczące strat poniesionych w wyniku huraganowego wiatru, który przeszedł w nocy z 11 na 12 sierpnia są zatrważające.

Trójmiejski Park Krajobrazowy – wyzwania ochrony i planowania

Dnia 14 czerwca 2017 r. w siedzibie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego odbyło się seminarium „Trójmiejski Park Krajobrazowy – wyzwania ochrony i planowania" zorganizowane we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich o/Gdańsk.

Gdyńska Szkoła Filmowa wygrała w ubiegłym roku. Kto zdobędzie tytuł Najlepszej przestrzeni publicznej 2017?

Które miejsca na Pomorzu są bezpieczne dla mieszkańców, ciekawe dla turystów i atrakcyjne dla przedsiębiorców? Rozpoczęła się XII edycja prestiżowego konkursu o nagrodę marszałka województwa pomorskiego. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 sierpnia 2017 r.

Konkurs Najlepsza przestrzeń publiczna województwa pomorskiego 2017

Ruszyła XII edycja Konkursu: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Pomorskiego 2017. Zachęcamy do udziału i zgłaszania projektów zrealizowanych w Państwa gminach.

Dialog Terytorialny


OChKi


pomorskie abc przestrzeni


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>


WFOŚiGW w Gdańsku