Aktualności

V spotkanie tematyczne PZPWP - Turystyka i dziedzictwo kulturowe

$image_alt

 

W dniu 18 września 2014 r. odbyło się piąte spotkanie tematyczne, które poświęcone było zagadnieniom dot. turystyki i dziedzictwa kulturowego. Jego celem była prezentacja założeń nowosporządzanego planu oraz wniosków z okresowej oceny obecnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Udział w spotkaniu wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych organizacji turystycznych, departamentów: Kultury, Turystyki i Promocji oraz Programów Regionalnych z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku oraz PROT.

W trakcie spotkania poruszono szereg tematów mających bezpośredni wpływ na rozwój turystyki i zachowanie dziedzictwa kulturowego w województwie, a są to m.in.: morskie i śródlądowe szlaki wodne, ścieżki rowerowe, parki kulturowe czy też współczesny dorobek kultury i urbanistyki. 

Prezentacje do pobrania:

Rekomendacje do PZPWP - Jolanta Rekowska

V spotkanie tematyczne Turystyka i dziedzictwo kulturowe - Anna Łoziak, Hanna Obracht - Prondzyńska

view szablon artykułu

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>