Prognoza Oddziaływania na Środowisko do PZPWP 2030

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr 293/129/16 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2030


oraz stanowiącego jego część


PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU METROPOLITALNEGO
GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT 2030
 

view szablon artykułu