Raport: Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych

$image_alt

 

Raport „Analiza relacji funkcjonalno-przestrzennych między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem (aktualizacja opracowania, monitoring zmian)", UNIREGIO Centrum Studiów Regionalnych, Kraków 2015

 

 

Opracowanie, dotyczące województwa pomorskiego, składa się z trzech komponentów:

Badanie potencjału, funkcji gospodarczych oraz barier rozwojowych miast;
Badanie warunków życia w miastach oraz dostępności i jakości usług publicznych;
Badanie wzajemnych relacji (oddziaływań) miast oraz identyfikacja i delimitacja obszarów funkcjonalnych.

Raport powstał w ramach projektu badawczego realizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Centrum Studiów Regionalnych UNIREGIO z Krakowa.

view szablon artykułu