ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

$image_alt

 

 

Do pobrania:

ZAŁOŻENIA PRZESTRZENNE ROZWOJU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Załączniki:

Załącznik 1. Wykaz elektrowni wiatrowych planowanych w MPZP i zrealizowanych na podstawie MPZP
Załącznik 2. Wykaz planowanych dużych instalacji fotowoltaicznych w województwie pomorskim
Załącznik 3. Podmioty ubiegające się o warunki przyłączenia. Instalacje które otrzymały warunki przyłą-czenia do sieci elektroenergetycznej.
Załącznik 4. Najwięksi przetwórcy drewna w województwie pomorskim wg powiatów
Załącznik 5. Szacowanie potencjału teoretycznego i technicznego słomy odpadowej z rolnictwa (tabele pomocnicze)
Załącznik 6. Szacunek powierzchni uprawy i zbiorów roślin energetycznych
Załącznik 7. Szacowanie potencjału teoretycznego z biogazu zwierzęcego
Załącznik 8. Kwalifikacja przydatności odpadów do produkcji biogazu według obowiązujących kodów
Załącznik 9. Najwięksi wytwórcy odpadów biodegradowalnych z przemysłu rolno-spożywczego, gospo-darki rolnej, leśnej, produktów spożywczych nie nadających się do spożycia w województwie pomorskim w 2013 r.
Załącznik 10. Zestawienie składowisk odpadów zamkniętych na terenie województwa pomorskiego
Załącznik 11. Kwalifikacja przydatności odpadów do produkcji biogazu według obowiązujących kodów
Załącznik 12. Obowiązujący podział procesów odzysku i unieszkodliwiania
Załącznik 13 Lista zatwierdzonych podmiotów skupujących (PS)
Załącznik 14. Wykaz pierwszych jednostek przetwórczych (PJP)

view szablon artykułu