Aktualności

Dialog Terytorialny we Władysławowie

W poniedziałek, 5 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego Władysławowo odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego

Gminę Władysławowo na spotkaniu reprezentowali: Kamil Pach – Zastępca Burmistrza Gminy, Karol Wrosz – Główny specjalista ds. urbanistyki w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej (RGNiGP), Michał Ruth – Główny specjalista ds. urbanistyki w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej (RGNiGP), Bartosz Płociennik – Kierownik oddziału, główny specjalista w Nadmorskim Parku Krajobrazowym, Aleksandra Piskorska – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – główny projektant studium, Tadeusz Mendel – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – projektant studium (zagadnienia komunikacji), Joanna Jankowska – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – projektant studium oraz Justyna Breś – Biuro urbanistyczne PPP Sp. z o. o. – projektant studium.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Jakub Pietruszewski – Dyrektor PBPR (z-ca przewodniczącego zespołu DT), Maciej Nowakowski – z-ca Dyrektora Departamentu ds. Rozwoju Przestrzennego (UMWP), Jarosław Czochański – Kierownik Zespołu Środowiska i Krajobrazu PBPR, Ewa Mączka – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR  (w zastępstwie Sekretarza Zespołu DT)

Podczas spotkania omówiono najważniejsze zagadnienia, wynikające z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030, z istotnym naciskiem na uwarunkowania środowiskowe gminy. W projekcie znalazły się nowe ustalenia dotyczące m.in. granic korytarzy ekologicznych, projektowanego rezerwatu przyrody Lisi Jar, a także planowanej infrastruktury wzdłuż szlaku kajakowego na Czarnej Wdzie. Dodatkowo, zostały omówione tematy związane z projektowaną obwodnicą Władysławowa i ponadlokalnym węzłem integracyjnym przy odcinku drogi Via Maris.

view szablon artykułu

Zapoznaj się z Koncepcją