PLAPPP - Aktualności

III etap Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej już za nami!

W dniach 26–28 czerwca 2019 r. odbył się III etap pierwszej, pilotażowej edycji Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, której organizatorem jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację i koordynację Akademii odpowiada Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. W tegorocznej edycji do współpracy przystąpiła Gmina Czersk, na terenie której znajdują się obszary wymagające wsparcia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

Przez 3 dni studenci z trzech trójmiejskich uczelni (Akademii Sztuk Pięknych, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego) pracowali w interdyscyplinarnych zespołach nad wizjami integracji trzech obszarów: miejscowości Odry i Wojtal oraz rezerwatu Kamienne Kręgi. Wybierali również lokalizacje, dla których opracują szczegółową koncepcję zagospodarowania.

Podczas pierwszego dnia warsztatów studenci przedstawili wyniki swoich dotychczasowych, samodzielnych prac w ramach podsumowania I etapu. Następnie uczestnicy wybrali się na wizję terenową, gdzie mogli ponownie przyjrzeć się terenom projektowym i bardziej szczegółowo rozpoznać wyzwania, w tym problemy oraz konflikty przestrzenne, które wzięli na warsztat. Podczas pozostałych dwóch dni uczestnicy Akademii zamienili udostępnione im sale w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Czersku w interdyscyplinarną przestrzeń warsztatową. Prace studentów wspomagali opiekunowie merytoryczni reprezentujący współpracujące w ramach Akademii uczelnie wyższe: Hanna Obracht – Prondzyńska (PG), Joanna Szechlicka (PG), Joanna Jaczewska (UG), Krzysztof Kopeć (UG), Marcin Kasprowicz (ASP) i Vasyl Savchenko (ASP).

Zaraz po etapie „wyjazdowym" studenci rozpoczęli kolejny, przedostatni etap, podczas którego dopracują swoje koncepcje. Będą pracowali w dniach 1–5 lipca, korzystając z gościnności Politechniki Gdańskiej. Studenci skoncentrują się na różnych zagadnieniach, od skali makro – czyli całościowej strategii rozwoju przestrzeni publicznych, w tym stworzeniu powiązań pomiędzy przedmiotowymi lokalizacjami, poprzez koncepcje zagospodarowania konkretnych lokalizacji, do rozwiązań bardzo szczegółowych, dotyczących identyfikacji wizualnych i projektów znaków graficznych w tym nowego logo dla rezerwatu.

Efekty już wkrótce!

view szablon artykułu