Założenia organizacyjne i planistyczne prac nad Planem

$image_alt

Koncepcja prac nad nowym Planem zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

view szablon artykułu