I edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego

$image_alt

29 września 2006 roku rozstrzygnięto konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną naszego województwa. Do konkursy o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego zgłaszano 28 przedsięwzięć z gmin na terenie, których w okresie między 1 stycznia 2002 a 31 grudnia 2005 zakończono realizację projektów kreujących nowy charakter przestrzeni publicznych miast i wsi naszego regionu. Do konkursu można było zgłaszać realizacje o różnym zasięgu przestrzennym i zróżnicowanym charakterze. Mogły to być nowo zakładane bądź rewitalizowane: place, ulice, aleje, parki czy inne tereny zieleni, tereny wypoczynku i rekreacji, miejsca o znaczeniu symbolicznym.  Ważnym było by tworzyły one spójną przestrzeń publiczną, podnosiły jakość życia mieszkańców, stanowiły atrakcyjny element służący budowie wizerunku miejscowości i przyczyniały się dalszemu jej rozwojowi.

Główną nagrodę przyznano za realizację zainicjowanego w 2001 roku projektu rewitalizacyjnego "Modernizacja i odbudowa strefy śródmiejskiej w Chojnicach". Miast wzbogaciło się o niepowtarzalną miejską wizytówkę, która sąsiaduje z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi miasta – Bazyliką Mniejszą, Bramą Człuchowską oraz zachowanymi, średniowiecznymi murami obronnymi. Rewitalizacja Starego Rynku przywróciła tej części miasta nie tylko historyczny charakter. Stary Rynek stał się atrakcyjnym miejscem spotkań mieszkańców Chojnic i postoju turystów. Nagrodę przyznano m.in. za kompleksowość i konsekwencję w realizacji przedsięwzięcia zarówno pod względem projektowym jak i realizacyjnym, za silny efekt oddziaływania, przejawiający się przede wszystkim poprawą stanu i jakości zagospodarowania oraz otaczającej zabudowy, ale przede wszystkim za znalezienie właściwej odpowiedzi na zapotrzebowanie społeczne.

Wyróżnienia I stopnia otrzymało miasto Gdańsk za realizację „Parku Nadmorskiego im. Prezydenta R. Reagana w gdańskiej strefie nadmorskiej".

Komisja przyznała również wyróżnienie II stopnia gminie Słupsk za „Zagospodarowanie Placu Garncarskiego w Bytowie".

 

       

view szablon artykułu

Gminy, które zgłosiły swoje projekty w poprzednich edycjach

$image_alt

view szablon artykułu