II edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego

$image_alt

W grudniu 2007 roku odbyła się  II edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną naszego województwa. Konkursu już po raz drugi promuje dobre wzorce zagospodarowania przestrzeni publicznej. Przedmiotem konkursu są przedsięwzięcia już zrealizowane, ponieważ tylko takie oceniane są zarówno pod kątem estetyki i walorów użytkowych oraz wpływu, jaki wywierają na poprawę jakości życia mieszkańców naszego regionu. Zgłoszone realizacje mają wzmacniać lokalną tożsamość i rozwój gospodarczy miast i wsi województwa pomorskiego. Do konkursu zgłaszano przedsięwzięcia ukończone pomiędzy 1 stycznia 2005 roku a 31 grudnia 2006 roku, polegające na rewaloryzacji lub utworzeniu nowych wartości.

Główną nagrodę przyznano gminie Czersk za projekt "Zagospodarowanie centrum Czerska". Realizacja i sposób zagospodarowania nowego centrum miasta miała miejsce na gruntach dotychczas zdegradowanych, które dzieliły strukturę funkcjonalną Czerska. Zagospodarowanie otwartej przestrzeni, budowa otoczenia i zapewnienie właściwego programu funkcjonalnego stworzyły nowe centrum o charakterze miastotwórczym. Ponadto silny efekt oddziaływania inwestycji przyczynił się do odsunięcia funkcjonalnego środka ciążenia miejscowości od ruchliwej drogi krajowej 22 Berlin – Kaliningrad, wzdłuż której dotychczas toczyło się całe życie Czerska. Realizacja ta przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia w mieście.  

Wyróżnienia I stopnia otrzymał Tczew za „Bulwar Nadmorski".

Komisja przyznała również wyróżnienie II stopnia gminie Słupsk za realizację założenia „Dolina Charlotty w Zamełowskim Młynie".

 

       

view szablon artykułu

Gminy, które zgłosiły swoje projekty w poprzednich edycjach

$image_alt

view szablon artykułu