V edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego

$image_alt

W październiku 2010 roku w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej odbyła się V edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną naszego województwa. O Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego rywalizować mogły gminy i miasta naszego regionu, które poprzez tworzenie nowych przestrzeni publicznych bądź rewitalizację miejsc niszczejących czy od lat zapomnianych - chcą budować nowy wizerunek swoich miejscowości – wizerunek województwa. Podczas wręczania nagród marszałek Mieczysław Struk podkreślał: „De nihilo nihil fit" („Z niczego nic nie powstaje")…. Ważnym jest, że coraz więcej zgłaszanych do konkursu przestrzeni powstaje z inicjatywy lokalnych społeczności. I o to chodzi, by tchnąć w te przestrzenie nowe życie, nie tylko w sensie infrastrukturalnym, ale też społecznym. W ten sposób mieszkańcy stają się współpartnerami w kształtowaniu dobrych przestrzeni publicznych. (…) Dzięki takim przedsięwzięciom województwo pomorskie staje się coraz piękniejsze". Ostatecznie do konkursu zaklasyfikowało się 18 projektów.

Główną nagrodę otrzymało miasto Malbork za realizację przedsięwzięcia „Budowa deptaka na ul. Kościuszki".

Wyróżnienia I stopnia otrzymał projekt zrealizowany w Rumii: „Budowa rekreacyjno – funkcjonalnej strefy miejskiej wzbogaconej o walory przyrodnicze w ciągu ul. Żwirki i Wigury".

Komisja przyznała również wyróżnienie II stopnia dla miasta Tczew za inwestycję „Niecka jedności Narodu".

 

       

view szablon artykułu

Gminy, które zgłosiły swoje projekty w poprzednich edycjach

$image_alt

view szablon artykułu