VII edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego

$image_alt

W 2012 roku – Roku Krajobrazów Pomorza - odbyła się VII edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną naszego województwa. O Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 31 inspirujących realizacji z gmin i miast naszego regionu.

Podczas uroczystości wręczania nagród marszałek Mieczysław Strug podkreślił, iż „…znaczenia przestrzeni publicznej w naszym życiu nie sposób przecenić. Jej jakość decyduje o tym, czy daną miejscowość uważamy za atrakcyjne miejsce do zamieszkania, wypoczynku bądź lokalizacji działalności gospodarczej. Wpływa też na kształtowanie  relacji międzyludzkich. Podnoszenie jakości przestrzeni publicznej jest jednym z podstawowych działań podejmowanych  w ramach programów rewitalizacji. Troska o dobrą przestrzeń publiczną nie powinna ograniczać się do historyczne ukształtowanych centrów miejscowości, lecz stać się istotnym zagadnieniem determinującym planowanie rozwoju obrzeży…"

Główną nagrodę przyznano za realizację przedsięwzięcia „Budowa Zieleńca Wypoczynkowego przy ul. Chirona w Gdańsku - Osowej".

Wyróżnienia I stopnia otrzymał projekt „Zagospodarowanie terenów zieleni w Czersku poprzez odnowę i rewitalizację trzech parków przy alei 1000-lecia ul. Chojnickiej i 21 lutego".

Komisja przyznała również wyróżnienie II stopnia dla dwóch realizacji: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej śródmieścia Wejherowa" oraz „Estetyzacja i modernizacja wsi Rzeczenica".

 

       

view szablon artykułu

Gminy, które zgłosiły swoje projekty w poprzednich edycjach

$image_alt

view szablon artykułu