VIII edycja konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego

$image_alt

W listopadzie 2013 roku podczas międzynarodowego kongresu Smart Metropolia, organizowanego na AmberExpo w Gdańsku rozstrzygnięto VIII edycję konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną naszego województwa. O Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 28 gmin, na terenie których zrealizowano przedsięwzięcia mających podnieść wartość przestrzeni publicznych. Wśród zgłoszeń znalazły się realizacje związane z rewitalizacją miejsc zaniedbanych lub zapomnianych bądź realizacje kształtujące nowe wartości i charakter przestrzeni miast i wsi Pomorza. Ocenie poddawane były place i ulice w centralnych obszarach miast i wsi, osie i ciągi widokowe, tereny nadwodne, parki, tereny spacerowe, bulwary, skwery, zieleńce, kompleksy rekreacyjno-wypoczynkowe. Warunkiem uczestnictwa było zakończenie realizacji zgłoszonego przedsięwzięcia między 1 stycznia 2011 roku a 31 grudnia 2012 roku.

Główną nagrodę przyznano za realizację przedsięwzięcia „zagospodarowanie Parku 1000-lecia w Chojnicach".

Wyróżnienia I stopnia otrzymały: miasto Tczew za projekt „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego" oraz miasto Dzierzgoń za „Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Dzierzgoniu – Wzgórze Zamkowe wraz z otoczeniem".

Komisja przyznała również wyróżnienia II stopnia: dla gminy Lipusza za „Zagospodarowanie parku wiejskiego, chodników, parkingów, urządzenie placu zabaw i zagospodarowanie skwerów", dla miasta Skórcz, za „Zagospodarowanie przestrzenne Parku Miejskiego" oraz za projekt partnerski gmin: Przechlewo, miejskiej Człuchów, wiejskiej Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica „Kraina Czystych Jezior i Rzek".

 

       

       

view szablon artykułu

Gminy, które zgłosiły swoje projekty w poprzednich edycjach

$image_alt

view szablon artykułu