10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - ważna data – ważny obszar

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Główną ideą tworzenia rezerwatów biosfery, powstających pod patronatem UNESCO, jest promowanie zrównoważonych relacji pomiędzy ludźmi a biosferą. Rezerwaty mają na celu ochronę różnorodności biologicznej i poprawę zdolności obserwowania zmian ekologicznych w obszarze całej planety. Służą także pobudzaniu społecznej świadomości powiązań istniejących pomiędzy różnorodnością ekologiczną i kulturową. Obecnie większy nacisk kładziony jest na społeczną i rozwojową funkcję rezerwatów biosfery, które mają być „miejscami wyróżniającymi się w poszukiwaniu i demonstrowaniu wzorcowego podejścia do ochrony i zrównoważonego rozwoju w skali regionalnej".

Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie to ważny obszar. Jest jednym z najciekawszych pod względem przyrodniczym i turystycznym obszarów w północnej Polsce. Jego ustanowienie jest też ważnym sygnałem w skali międzynarodowej, że na tym obszarze znajdują się wartości o znaczeniu europejskim. Pozostając w użytkowaniu gospodarczym, teren wciąż zachowuje wysokie walory przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe. W ciągu ostatnich 10 lat funkcjonowania rezerwatu biosfery, podjęto tu wiele inicjatyw mających na celu promowanie tego cennego obszaru jak i działań przyczyniających się do jego zrównoważonego rozwoju. W 2015 r. została powołana Rada Koordynacyjna Rezerwatu Biosfery, która zapoczątkowała działania podejmowane w celu powiększenia Rezerwatu – dzięki planowanemu powiększeniu rezerwatu objąłby on swoim zasięgiem całe Bory Tucholskie, co byłoby wypełnieniem pierwotnej wizji ŚRBBT. Członkowie Rady podejmowali również działania mające na celu kształtowanie świadomości społecznej mieszkańców – tak, aby lokalna społeczność doceniała walory tego obszaru i identyfikowała się z nim – oraz inne, liczne działania związane z propagowaniem wiedzy na temat ŚRBBT i promowaniem obszaru jako jednego z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych naszego kraju.

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, od początku swego działania owocnie współpracuje z Dyrekcją Parku Narodowego „Bory Tucholskie". Szczególna rola obszaru ŚRBBT została również dostrzeżona w polityce rozwoju, prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego – Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie został wyszczególniony w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 jako jeden z obszarów funkcjonalnych, w którym rozwój ekonomiczny powinien iść w parze z ochroną przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego, a w konsekwencji przekładać się na zrównoważony rozwój całego obszaru.

Prace nad działaniem ŚRBBT koordynuje Sekretariat Rady Koordynacyjnej, działający w Dyrekcji Parku Narodowego „Bory Tucholskie". Więcej informacji znaleźć można na stronie rezerwatu https://www.pnbt.com.pl/rezerwat_biosfery_bory_tucholskie-309

view szablon artykułu

Aktualności

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem informujemy o śmierci naszej koleżanki Aleksandry Zbroszczyk.

Odeszła od nas barwna i pełna entuzjazmu osoba, która posiadała szczególne cechy charakteru jak: pracowitość, pomysłowość, zaradność i pozytywne myślenie.

Spotkanie w sprawie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

W dniu 8 lipca 2020 r. w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie, odbyło się spotkanie samorządowców z Pomorza, którego celem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań prawnych, planistycznych i projektowych.

Koncepcja przebiegu nowej linii kolejowej w kierunku Gdańsk Południe

W poniedziałek 06.07.2020 w Szkole Metropolitalnej w Kowalach odbyło się seminarium dot. "Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego" przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sporządzania audytu krajobrazowego.

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy.

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

We wtorek, 23 czerwca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - ważna data – ważny obszar

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W czwartek, 28 maja br. odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego w trybie zdalnym

Farwë Kaszëb

W dniu 15 marca 2020 r. o godzinie 10.10 na kanale TVP3 Gdańsk miała miejsce emisja programu „Farwë Kaszëb" („Barwy Kaszub"), w którym gościnnie wystąpili przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>