Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

W środę 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

W spotkaniu, ze strony gminy wiejskiej Starogard Gdański uczestniczyli: Magdalena Forc-Cherek – Wójt Gminy, Lucyna Probe – naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości, Dariusz Szczubełek – inspektor ds. inwestycji, oraz projektanci dokumentu Studium Barbara Jaszczuk-Skolimowska (Biuro Urbanistyczne DOM) i Katarzyna Łukowicz (Przedsiębiorstwo STRUKTURA Planowanie Przestrzenne, GIS).

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Maciej Nowakowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Katarzyna Kutniewska (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR), Mateusz Richert (Zespół Transportu i Infrastruktury technicznej PBPR), oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Przedstawiciele gminy oraz planiści przedstawili koncepcję perspektywicznego rozwoju gminy opartą o szereg wyliczeń i analiz, będącą podstawą w sporządzeniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Na podstawie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na nowe tereny zabudowy, oraz prognoz demograficznych, projektanci doszli do wniosku iż nie ma potrzeb dla powiększania obecnie niezabudowanych a funkcjonujących jako  inwestycyjne obszarów o docelowej funkcji mieszkaniowej i gospodarczej.

W procedowanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy położono także nacisk na rozwój energetyki odnawialnej w oparciu o elektrownie fotowoltaiczne, względem których planiści wskazali w projektowanym dokumencie obszary rozwojowe.

W trakcie spotkania omówione zostały także warianty przebiegu obwodnicy Starogardu Gdańskiego oraz potencjalnego utworzenia węzła integracyjnego przy stacji kolejowej w Szpęgawsku.

view szablon artykułu

Aktualności

Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W czwartek, 28 maja br. odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego w trybie zdalnym

Farwë Kaszëb

W dniu 15 marca 2020 r. o godzinie 10.10 na kanale TVP3 Gdańsk miała miejsce emisja programu „Farwë Kaszëb" („Barwy Kaszub"), w którym gościnnie wystąpili przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.


Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

W środę 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

W środę, 22 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb odbyło się trzecie, pozaplanowe spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego


Gala Wręczenia Nagród w ramach kongresu Smart Metropolia

W dniu 7 listopada 2019 r. w budynku Olivia Star na 32 piętrze odbyła się Gala Wręczenia Nagród w ramach 8. kongresu Smart Metropolia.

8. kongres Smart Metropolia za nami

W dniach 7 i 8 listopada odbyła się 8. już edycja kongresu Smart Metropolia. W tym roku po raz pierwszy Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego miało okazję współorganizować to duże wydarzenie.

I edycja Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej zakończona!

W tym roku ruszył pilotażowy projekt Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, która zakończona została prezentacjami projektów studentów pod koniec października w Czersku.

Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>