Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

W środę, 22 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb odbyło się trzecie, pozaplanowe spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego

Gminę Suchy Dąb na spotkaniu reprezentowali: Henryka Król – Wójt Gminy, Hanna Brejwo – Zastępca Wójta Gminy, Karol Kardasiński – Kierownik Referatu Rozwoju Gminy, Szymon Benedyk – podinspektor ds. ochrony środowiska, planowania przestrzennego, pozyskiwania środków pozabudżetowych i informacji niejawnych, Marcin Raczkiewicz – inspektor ds. gospodarki odpadami, transportu i zamówień publicznych, Zbigniew Łysik – inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i melioracji, Gabriela Sieniawska – gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna, Barbara Jaszczuk-Skolimowska – główny projektant Studium (Biuro Urbanistyczne DOM), oraz Aleksandra Nowicka – Projektant Studium.

Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego w spotkaniu uczestniczyli: Elżbieta Gackowska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Kutniewska – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR, Katarzyna Olechnowicz – Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR, Karolina Marczewska - Referat Gospodarki Przestrzennej, Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP oraz Włodzimierz Kuczabski – Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR  (Sekretarz Zespołu DT).

Z gminą Suchy Dąb wyjątkowo spotkaliśmy się po raz trzeci w ramach Dialogu Terytorialnego. Główną przyczyną dalszych zmian w procedowanym Studium było wybranie nowego zarządu gminy w trakcie sporządzania dokumentu, brak uzgodnienia niektórych organów, a także pewne korekty w jego treści.  Wątpliwości na etapie uzgodnień dotyczyły: wyznaczonych terenów pod zabudowę w strefie szczególnego zagrożenia powodzią, zabudowy w strefach ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych, zabudowy w strefie 100 m od brzegów Starej Motławy oraz nieprawidłowego przebiegu tras rowerowych. Zmiany w poprawionej wersji nowego dokumentu dotyczyły także zwiększenia terenów potencjalnej lokalizacji obiektów usługowo-produkcyjnych, magazynów i składów, a także dopełniania struktur osadniczych nową zabudową mieszkaniową.

view szablon artykułu

Aktualności

Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W czwartek, 28 maja br. odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego w trybie zdalnym

Farwë Kaszëb

W dniu 15 marca 2020 r. o godzinie 10.10 na kanale TVP3 Gdańsk miała miejsce emisja programu „Farwë Kaszëb" („Barwy Kaszub"), w którym gościnnie wystąpili przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.


Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

W środę 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

W środę, 22 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb odbyło się trzecie, pozaplanowe spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego


Gala Wręczenia Nagród w ramach kongresu Smart Metropolia

W dniu 7 listopada 2019 r. w budynku Olivia Star na 32 piętrze odbyła się Gala Wręczenia Nagród w ramach 8. kongresu Smart Metropolia.

8. kongres Smart Metropolia za nami

W dniach 7 i 8 listopada odbyła się 8. już edycja kongresu Smart Metropolia. W tym roku po raz pierwszy Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego miało okazję współorganizować to duże wydarzenie.

I edycja Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej zakończona!

W tym roku ruszył pilotażowy projekt Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, która zakończona została prezentacjami projektów studentów pod koniec października w Czersku.

Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>