Dialog Terytorialny w Gminie Sztutowo

We wtorek, 29 września w Urzędzie Gminy Sztutowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

W spotkaniu ze strony Gminy Sztutowo uczęstniczyli: Renata Głąb (Sekretarz Gminy), Magdalena Curyłło (kierownik stanowiska ds. geodezji, planu zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska) oraz Grzegorz Kołosionek (główny projektant Studium)

Samorząd Województwa Pomorskiego na spotkaniu reprezentowali: Anna Błażewicz-Stasiak (Zastępca Przewodniczącego Zespołu SWP, z-ca dyrektora PBPR), Natalia Bieniek (Departament rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UMWP), Ewa Mączka (Zespół Środowiska i Krajobrazu PBPR) oraz Włodzimierz Kuczabski (Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego PBPR) – Sekretarz Zespołu DT.

Decyzja o przystąpieniu do sporządzenia nowego dokumentu Studium była uzasadniona dezaktualizacją obowiązującego dokumentu, którego ostatnia zmiana była uchwalona w 2005 roku. Nowy dokument docelowo ma dopasować sytuację planistyczną Gminy do obecnych uwarunkowań prawnych, jednocześnie uzupełniając tereny rozwojowe pod różne funkcje, które na podstawie obowiązującego dokumentu już zostały wyczerpane. Przedstawiciele Samorządu Województwa Pomorskiego wymienili najważniejsze zagadnienia z katalogu wytycznych skierowanych do gminy Sztutowo, wynikających z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego 2030. Tematy poruszone na spotkaniu dotyczyły wyznaczenia terenu pod nowy cmentarz, uaktywnienia terenu w okolicy przekopu Mierzei Wiślanej, wzmocnienie turystyki wodnej poprzez powiększenie portu w Kątach Rybackich oraz lokalizowania przystani wzdłuż biegu Wisły Królewieckiej. Omówiona została także zawarta w PZPWP propozycja objęcia Kątów Rybackich statusem uzdrowiska. 

view szablon artykułu

Aktualności

Konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty

Praca zatytułowana „Cisza" autorstwa Anny Melzackiej została wybrana najlepszym zdjęciem nadesłanym w ramach konkursu fotograficznego „Pomorskie w kadrze".

Dzień Krajobrazu w tym roku pod hasłem „Drzewo w krajobrazie”

Już za kilka dni – 20 października – obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Krajobrazu

Badanie zachowań transportowych - wypełnij ankietę

Do końca października trwa badanie zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitarnego. To pierwsze tego typu badanie i jednocześnie największe z dotychczas zrealizowanych. Jego celem jest przede wszystkim polepszenie metropolitalnego transportu oraz podwyższenie jakości życia mieszkańców.

Dialog Terytorialny w Gminie Sztutowo

We wtorek, 29 września w Urzędzie Gminy Sztutowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

Termin zgłaszania zdjęć do konkursu fotograficznego "Pomorskie w kadrze" dobiegł końca

20 września 2020 roku upłynął termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie fotograficznym „Pomorskie w kadrze" organizowanym przez Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.

Konkurs na Najlepszą Przestrzeń Publiczną czasowo zawieszony

W związku z trwającą od kilku miesięcy sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz wynikającymi z niej kwestiami bezpieczeństwa zdecydowaliśmy o tymczasowym zawieszeniu Konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego.

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem informujemy o śmierci naszej koleżanki Aleksandry Zbroszczyk.

Odeszła od nas barwna i pełna entuzjazmu osoba, która posiadała szczególne cechy charakteru jak: pracowitość, pomysłowość, zaradność i pozytywne myślenie.

Spotkanie w sprawie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

W dniu 8 lipca 2020 r. w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie, odbyło się spotkanie samorządowców z Pomorza, którego celem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań prawnych, planistycznych i projektowych.

Koncepcja przebiegu nowej linii kolejowej w kierunku Gdańsk Południe

W poniedziałek 06.07.2020 w Szkole Metropolitalnej w Kowalach odbyło się seminarium dot. "Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego" przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sporządzania audytu krajobrazowego.

 

Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>