Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

Tymczasem warto głębiej zastanowić się nad jego znaczeniem. Czym kierujemy się wybierając miejsca, w których najchętniej przebywamy? Jaką rolę w tym wyborze odgrywa wygląd i jakość otoczenia? Czy zastanawiamy się nad tym, co „zapisane" jest w otaczającej nas przestrzeni? Na czym polega wartość krajobrazu i jak powinniśmy dbać o jej zachowanie? Na te i podobne pytania coraz częściej próbujemy szukać odpowiedzi zarówno prywatnie, jak i w ramach różnych inicjatyw. Dlaczego? Dlatego, że zauważamy, że krajobraz jest przekształcany i często w wyniku tych przekształceń ginie bezpowrotnie piękno, harmonia, czy historia tych miejsc.

Samorząd Województwa Pomorskiego, podobnie jak inne województwa, prowadzi obecnie analizy przestrzeni, których wyniki stanowić będą tzw. „audyt krajobrazowy". Efektem audytu ma być m.in. wytypowanie tzw. „krajobrazów priorytetowych", czyli takich, które są szczególnie cenne dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne lub estetyczno-widokowe i jako takie wymagają zachowania. Projekt audytu, zanim zostanie uchwalony przez sejmik województwa, skierowany zostanie do konsultacji społecznych. Wyprzedzając ten moment, Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, odpowiedzialne za prace nad audytem, chce zainicjować szeroką, ogólnowojewódzką debatę na temat krajobrazu. Jedną z form zachęcenia do niej mieszkańców i sympatyków Pomorza jest zaproszenie do udziału w konkursie fotograficznym, w którym będzie można „wypowiedzieć się" językiem fotografii i zwrócić uwagę na ciekawe, unikatowe, ulubione miejsca w Regionie. Konkurs zostanie ogłoszony tuż przed wakacjami, ale już dziś zachęcamy do zastanowienia się nad potencjalnymi lokalizacjami, które mogą stać się bohaterami prac konkursowych. Prace będą mogły być zgłaszane w czterech kategoriach:

 1. KRAJOBRAZ – PRZYRODA
  zdjęcia obiektów i krajobrazów przyrodniczych – środowisko naturalne lub seminaturalne, czyli w niewielkim stopniu przekształcone działalnością człowieka;

 2. KRAJOBRAZ – ARCHITEKTURA i URBANISTYKA
  zdjęcia obiektów i układów architektonicznych o walorach zabytkowych, historycznych, estetycznych, kompozycyjnych – środowisko kulturowe, antropogeniczne, czyli w znacznym stopniu ukształtowane przez człowieka;


   
 3. KRAJOBRAZ – KULTURA i TRADYCJA REGIONU
  zdjęcia dokumentujące działalność kulturalną i jej materialne przejawy, a także elementy charakterystyczne dla tradycyjnych, regionalnych form działalności człowieka – ludzie w przestrzeni i ich zajęcia, wydarzenia kulturalne i regionalne, stroje ludowe, elementy tradycji i historii, itp.;


   
 4. KRAJOBRAZ „Z LOTU PTAKA"
  zdjęcia wykonane z przestrzeni powietrznej, w tym za pomocą kamer drona.

Szczegóły dotyczące konkursu, dostępne będą wkrótce na stronach internetowych Samorządu Województwa Pomorskiego, w tym na stronie pomorskie.eu oraz pbpr.pomorskie.eu.  

view szablon artykułu

Aktualności

Z głębokim smutkiem i niedowierzaniem informujemy o śmierci naszej koleżanki Aleksandry Zbroszczyk.

Odeszła od nas barwna i pełna entuzjazmu osoba, która posiadała szczególne cechy charakteru jak: pracowitość, pomysłowość, zaradność i pozytywne myślenie.

Spotkanie w sprawie dróg dojazdowych do Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta

W dniu 8 lipca 2020 r. w Centrum Kultury Spichlerz w Żukowie, odbyło się spotkanie samorządowców z Pomorza, którego celem było podpisanie listu intencyjnego w sprawie podjęcia wspólnych działań prawnych, planistycznych i projektowych.

Koncepcja przebiegu nowej linii kolejowej w kierunku Gdańsk Południe

W poniedziałek 06.07.2020 w Szkole Metropolitalnej w Kowalach odbyło się seminarium dot. "Studium programowo-przestrzennego przedłużenia linii kolejowej przez dzielnicę Gdańsk Południe w powiązaniu z regionalną siecią kolejową Województwa Pomorskiego" przygotowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska.

Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sporządzania audytu krajobrazowego.

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy.

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

We wtorek, 23 czerwca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - ważna data – ważny obszar

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W czwartek, 28 maja br. odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego w trybie zdalnym

Farwë Kaszëb

W dniu 15 marca 2020 r. o godzinie 10.10 na kanale TVP3 Gdańsk miała miejsce emisja programu „Farwë Kaszëb" („Barwy Kaszub"), w którym gościnnie wystąpili przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>