Raport "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach"

W 2018 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie zlecił wykonanie badań sondażowych wśród przedstawicieli wybranych władz lokalnych, w efekcie czego powstał raport pt. "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

W ramach przeprowadzonego badania podjęto próbę rozpoznania podejścia władz lokalnych do krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznych, a także zidentyfikowania trudności i kierunków oczekiwanych zmian. Starano się także m.in. znaleźć odpowiedzi na pytanie na ile podejmowane działania są własną inicjatywą władz lokalnych, a na ile stanowią odzwierciedlenie minimalnych wymogów aktualnych przepisów.

Do raportu załączone zostały opinia dr arch. Tomasza Sławińskiego oraz opinia i aneks dr hab. Mieczysława Miazgi. Aneks ten stanowi uzupełnienie raportu, uwzględniające zróżnicowanie regionalne badanych zjawisk. Zgodnie z zestawionymi wynikami badań, w województwie pomorskim, częściej niż w innych regionach, docenia się ważność ochrony krajobrazu oraz estetykę przestrzeni publicznych dla rozwoju gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w formułowanych zapisach lokalnych dokumentów planistycznych. Warto również odnotować, że to w województwie pomorskim zidentyfikowano największy odsetek gmin, które w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod drogi rowerowe, bulwary oraz inne ciągi komunikacyjne z przewagą ruchu pieszego lub rowerowego, a także tereny zieleni. Ponadto, na Pomorzu stwierdzono relatywnie większą aktywność mieszkańców w kwestiach dbałości o krajobraz i jego estetykę.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem „Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

Raport wraz z opiniami i aneksem można pobrać TUTAJ

view szablon artykułu

Aktualności


Gala Wręczenia Nagród w ramach kongresu Smart Metropolia

W dniu 7 listopada 2019 r. w budynku Olivia Star na 32 piętrze odbyła się Gala Wręczenia Nagród w ramach 8. kongresu Smart Metropolia.

8. kongres Smart Metropolia za nami

W dniach 7 i 8 listopada odbyła się 8. już edycja kongresu Smart Metropolia. W tym roku po raz pierwszy Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego miało okazję współorganizować to duże wydarzenie.

I edycja Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej zakończona!

W tym roku ruszył pilotażowy projekt Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, która zakończona została prezentacjami projektów studentów pod koniec października w Czersku.

Nowy obszar chronionego krajobrazu w województwie pomorskim

W Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, pod pozycją 4711, opublikowana została Uchwała NR 165/XII/19 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 września 2019 roku w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Debrzynki.

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W piątek, 27 września w siedzibie Gminy Malbork odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Raport "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach"

W 2018 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie zlecił wykonanie badań sondażowych wśród przedstawicieli wybranych władz lokalnych, w efekcie czego powstał raport pt. "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

Debata "Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza"

W dniu 9 września br. odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności debata „Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza".

Dialog Terytorialny we Władysławowie

W poniedziałek, 5 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego Władysławowo odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego

Dialog Terytorialny w Prabutach

W czwartek, 11 lipca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.

Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


pomorskie abc przestrzeni


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>


Współpracujemy: