Raport "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach"

W 2018 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie zlecił wykonanie badań sondażowych wśród przedstawicieli wybranych władz lokalnych, w efekcie czego powstał raport pt. "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

W ramach przeprowadzonego badania podjęto próbę rozpoznania podejścia władz lokalnych do krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznych, a także zidentyfikowania trudności i kierunków oczekiwanych zmian. Starano się także m.in. znaleźć odpowiedzi na pytanie na ile podejmowane działania są własną inicjatywą władz lokalnych, a na ile stanowią odzwierciedlenie minimalnych wymogów aktualnych przepisów.

Do raportu załączone zostały opinia dr arch. Tomasza Sławińskiego oraz opinia i aneks dr hab. Mieczysława Miazgi. Aneks ten stanowi uzupełnienie raportu, uwzględniające zróżnicowanie regionalne badanych zjawisk. Zgodnie z zestawionymi wynikami badań, w województwie pomorskim, częściej niż w innych regionach, docenia się ważność ochrony krajobrazu oraz estetykę przestrzeni publicznych dla rozwoju gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w formułowanych zapisach lokalnych dokumentów planistycznych. Warto również odnotować, że to w województwie pomorskim zidentyfikowano największy odsetek gmin, które w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod drogi rowerowe, bulwary oraz inne ciągi komunikacyjne z przewagą ruchu pieszego lub rowerowego, a także tereny zieleni. Ponadto, na Pomorzu stwierdzono relatywnie większą aktywność mieszkańców w kwestiach dbałości o krajobraz i jego estetykę.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem „Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

Raport wraz z opiniami i aneksem można pobrać TUTAJ

view szablon artykułu

Aktualności

Audyt Krajobrazowy Województwa Pomorskiego

Zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami dotyczącymi sporządzania audytu krajobrazowego.

Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”

Od początku lipca do 20 września 2020 r. można zgłaszać swoje zdjęcia prezentujące pomorskie krajobrazy.

Dialog Terytorialny w Gminie Wejherowo

We wtorek, 23 czerwca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego

10. rocznica powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - ważna data – ważny obszar

2 czerwca minęło 10 lat od powołania Światowego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Jest to ważna data, nie tylko dla obszaru Borów Tucholskich, ale całego obszaru pomorskiego, a nawet Polski. Uznanie przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu Człowiek i Biosfera (MAB) UNESCO za Światowy Rezerwat Biosfery – wskazuje na wyjątkową rangę tego obszaru. Jednocześnie jest to największy spośród 11 powołanych rezerwatów biosfery w Polsce, obejmujący obszar blisko 320 tys. ha i znajdujący się na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Na całej kuli ziemskiej, wg danych UNESCO, jest zaledwie 701 takich obszarów, w 124 krajach świata.

Krajobrazy priorytetowe - przygotowania do konkursu

Krajobraz - każdy zna i intuicyjnie rozumie to słowo. W końcu otacza on nas z każdej strony, w każdym momencie życia. Rzadko jednak stawiamy sobie pytanie – „co to jest krajobraz"?

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W czwartek, 28 maja br. odbyło się drugie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego w trybie zdalnym

Farwë Kaszëb

W dniu 15 marca 2020 r. o godzinie 10.10 na kanale TVP3 Gdańsk miała miejsce emisja programu „Farwë Kaszëb" („Barwy Kaszub"), w którym gościnnie wystąpili przedstawiciele Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.


Dialog Terytorialny w Gminie Starogard Gdański

W środę 29 stycznia br. w Urzędzie Gminy (wiejskiej) Starogard Gdański odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Dialog Terytorialny w Gminie Suchy Dąb

W środę, 22 stycznia w siedzibie Urzędu Gminy Suchy Dąb odbyło się trzecie, pozaplanowe spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>