Aktualności

8. kongres Smart Metropolia za nami

W dniach 7 i 8 listopada odbyła się 8. już edycja kongresu Smart Metropolia. W tym roku po raz pierwszy Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego miało okazję współorganizować to duże wydarzenie.

„Klimat dla Metropolii. Metropolie dla klimatu" – tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznego kongresu. Pierwszy dzień otworzyły dwa, równolegle prowadzone warsztaty – Jaki klimat dla miast i gmin po 2020 roku oraz Mitygacja i adaptacja. Samorządy a kryzys klimatyczny. Ze względu na duże zainteresowanie warsztatami drugiego dnia zorganizowane zostały debaty podsumowujące. Poniżej znajduje się graficzne przedstawienie prac czterech grup stolikowych.

 

Po zakończeniu warsztatów została podpisana przez kilkunastu samorządowców Deklaracja współpracy polskich miast i gmin, której treść można przeczytać poniżej:

 

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY KLIMATYCZNEJ POLSKICH MIAST I GMIN

Z DNIA 7 LISTOPADA 2019 R.

 

Zważywszy, że Polska ratyfikowała Porozumienie Paryskie, którego celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur, jako przedstawiciele lokalnych wspólnot samorządowych, których mieszkańcy coraz częściej borykają się ze skutkami zmian klimatu, ustalamy co następuje:

 

Paragraf 1

 

Deklarujemy potrzebę zintensyfikowania wspólnego działania na rzecz ochrony klimatu. Konieczne jest przyspieszenie działań poprzez rewizję i aktualizację miejskich polityk publicznych, w szczególności polityki energetycznej, polityki rozwoju, polityki przestrzennej oraz inwestycyjnej, a także polityki transportowej oraz wdrażanie Planów Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Poczuwając się do odpowiedzialności za los przyszłych pokoleń apelujemy do polskiego Rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej polskich miast do 2050 r. Oczekujemy wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarujemy wkład merytoryczny i finansowy w realizację tych przedsięwzięć.

 

Paragraf 2

 

Mając na uwadze fakt, że adaptacja do zmian klimatu ma charakter lokalny oraz wymaga holistycznego podejścia w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym, postanawiamy, w miarę możliwości samorządu, o wdrażaniu Planów Adaptacji do Zmian Klimatu w celu budowania odporności naszych miast i gmin na negatywne konsekwencje zmian klimatu.

 

Paragraf 3

 

Mając na uwadze, że odwrócenie aktualnych negatywnych trendów wymaga partnerskiego współdziałania, a w tym przede wszystkim: wspólnej promocji i edukacji w zakresie celów klimatycznych, wymiany doświadczeń, wypracowania najlepszych rozwiązań oraz podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz realizacji celów, o których mowa w niniejszej deklaracji, powołujemy Klimatyczną Koalicję Polskich Miast i Gmin.

 

Deklaracja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Po podpisaniu Deklaracji oficjalnie rozpoczęła się część plenarna kongresu, w czasie której poruszano różnorodne kwestie dotyczące klimatu. W czasie wystąpień nierzadko podkreślano istotną rolę przestrzeni publicznych, które w znaczącym stopniu wpływają na kształtowanie klimatu w mieście. Dyskutowano także m.in. jaka powinna być polityka państwa wobec metropolii i małych miast, czy też skąd czerpać fundusze na gminne i powiatowe działania związane z postępującymi zmianami klimatu. Kongres zamknęła debata podsumowująca,  w czasie której starano się wskazać kluczowe do podjęcia działania na różnych poziomach, aby stworzyć i wdrożyć zintegrowany system działań mitygacyjnych i adaptacyjnych po 2020 roku.

view szablon artykułu

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>