Aktualności

Raport "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach"

W 2018 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie zlecił wykonanie badań sondażowych wśród przedstawicieli wybranych władz lokalnych, w efekcie czego powstał raport pt. "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

W ramach przeprowadzonego badania podjęto próbę rozpoznania podejścia władz lokalnych do krajobrazu i kształtowania przestrzeni publicznych, a także zidentyfikowania trudności i kierunków oczekiwanych zmian. Starano się także m.in. znaleźć odpowiedzi na pytanie na ile podejmowane działania są własną inicjatywą władz lokalnych, a na ile stanowią odzwierciedlenie minimalnych wymogów aktualnych przepisów.

Do raportu załączone zostały opinia dr arch. Tomasza Sławińskiego oraz opinia i aneks dr hab. Mieczysława Miazgi. Aneks ten stanowi uzupełnienie raportu, uwzględniające zróżnicowanie regionalne badanych zjawisk. Zgodnie z zestawionymi wynikami badań, w województwie pomorskim, częściej niż w innych regionach, docenia się ważność ochrony krajobrazu oraz estetykę przestrzeni publicznych dla rozwoju gminy, co znajduje swoje odzwierciedlenie w formułowanych zapisach lokalnych dokumentów planistycznych. Warto również odnotować, że to w województwie pomorskim zidentyfikowano największy odsetek gmin, które w studiach uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego wyznaczają tereny pod drogi rowerowe, bulwary oraz inne ciągi komunikacyjne z przewagą ruchu pieszego lub rowerowego, a także tereny zieleni. Ponadto, na Pomorzu stwierdzono relatywnie większą aktywność mieszkańców w kwestiach dbałości o krajobraz i jego estetykę.

Zachęcamy do zapoznania się z całym raportem „Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

Raport wraz z opiniami i aneksem można pobrać TUTAJ

view szablon artykułu

Konkurs fotograficzny - sprawdź szczegóły


Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


Kolej Metropolitalna - opracowanie


pomorskie abc przestrzeni


Współpracujemy:


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>