Aktualności

Dialog Terytorialny w Gminie Malbork

W piątek, 27 września w siedzibie Gminy Malbork odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego związane ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Raport "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach"

W 2018 roku Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki w Warszawie zlecił wykonanie badań sondażowych wśród przedstawicieli wybranych władz lokalnych, w efekcie czego powstał raport pt. "Badanie na temat kształtowania krajobrazu i estetyki przestrzeni publicznych w gminach".

Debata "Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza"

W dniu 9 września br. odbyła się w Europejskim Centrum Solidarności debata „Ustawa metropolitalna szansą na dalszy rozwój Pomorza".

Dialog Terytorialny we Władysławowie

W poniedziałek, 5 sierpnia w siedzibie Urzędu Miejskiego Władysławowo odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego

Dialog Terytorialny w Prabutach

W czwartek, 11 lipca w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Prabuty odbyło się drugie, ostatnie spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.

II spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego w Kępicach

We wtorek 2 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Kępice odbyło się drugie, ostatnie już spotkanie w ramach Dialogu Terytorialnego.

III etap Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej już za nami!

W dniach 26–28 czerwca 2019 r. odbył się III etap pierwszej, pilotażowej edycji Pomorskiej Letniej Akademii Planowania Przestrzeni Publicznej, której organizatorem jest Zarząd Województwa Pomorskiego. Za realizację i koordynację Akademii odpowiada Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego. W tegorocznej edycji do współpracy przystąpiła Gmina Czersk, na terenie której znajdują się obszary wymagające wsparcia w zakresie kształtowania przestrzeni publicznych.

Dwie nowe uchwały obszarów chronionego krajobrazu

27 maja 2019 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podjął kolejne dwie uchwały dotyczące obszarów chronionego krajobrazu w ramach prowadzonego procesu weryfikacji obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim.

Pomorska Letnia Akademia Planowania Przestrzeni Publicznej ruszyła!

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego rozpoczęło nowy, coroczny projekt – Pomorską Letnią Akademię Planowania Przestrzeni Publicznej (PLAPPP), w ramach której Samorząd Województwa Pomorskiego podjął współpracę z trzema gdańskimi uczelniami wyższymi – Politechniką Gdańską, Uniwersytetem Gdańskim oraz Akademią Sztuk Pięknych, a także z Gminą Czersk, na terenie której prowadzone będą prace projektowe.

Dialog Terytorialny w Gdyni

W czwartek, 11 kwietnia br. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni odbyło się drugie spotkanie dotyczące projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w ramach Dialogu Terytorialnego Samorządu Województwa Pomorskiego.

Dialog Terytorialny


OChKi


Stan zagospodarowania przestrzennego województwa


pomorskie abc przestrzeni


Kontakt

Biuro w Gdańsku
ul. Straganiarska 24-27
80-837 Gdańsk
tel. 58 301 06 44
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Oddział w Słupsku
ul. Jaracza 18a
76-200 Słupsk
tel. 59 843 10 60
e-mail: biuro@pbpr.pomorskie.pl

Pracownie>>


Współpracujemy: