Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

 

Tekst Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

 

Załączniki:

1. Uwarunkowania - Zagospodarowanie terenu

2. Uwarunkowania - Osadnictwo - demografia i wyposażenie w podstawowe usługi publiczne

3. Uwarunkowania - Tereny mieszkaniowe

4. Uwarunkowania - Systemy infrastruktury technicznej

5.Uwarunkowania - Infrastruktura transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego

6.Uwarunkowania - Środowisko - zasoby i ochrona

7.Kierunki - Funkcje metropolitalne

8.Kierunki - Osadnictwo - Kształtowanie terenów mieszkaniowych

9.Kierunki - Zintegrowana infrastruktura inteligentnego transportu

10.Kierunki - Bezpieczeństwo energetyczne i źródła odnawialne

11.Kierunki - Środowisko przyrodnicze, kulturowe i turystyka

 

view szablon artykułu