Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

 

Tekst Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

 

Załączniki:

1.Uwarunkowania - istniejąca struktura funkcjonalna - przestrzenna

2.Uwarunkowania - Infrastruktura transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego

3.Uwarunkowania - Infrastruktura zaopatrzenia w wodę, ochrona środowiska i przeciwpowodziowa

4.Uwarunkowania - Energetyka

5.Uwarunkowania - Środowisko - zasoby i ochrona

6.Kierunki - Regionalna sieć osadnicza

7.Kierunki - Zintegrowana infrastruktura inteligentnego transportu

8.Kierunki - Bezpieczeństwo energetyczne i źródła odnawialne

9.Kierunki - Środowisko przyrodnicze, kulturowe i turystyka

 

 

view szablon artykułu