Obszary Strategicznej Interwencji do SRWP 2020 i Regionalnych Programów Strategicznych, dane z 2011-1014

Zgodnie z zapisaną w Strategii rozwoju województwa pomorskiego 2020przyjętej przez Sejmik Województwa Pomorskiego w dniu 24 września 2012 r. (uchwała nr 458/XXII/12), zasadą horyzontalną tematycznego i terytorialnego ukierunkowania interwencji, podstawowym narzędziem koncentracji działań będą Obszary Strategicznej Interwencji (OSI).

OSI to obszary wyróżniające się specyficznym zestawem cech społecznych, gospodarczych lub środowiskowych, które decydują o występowaniu na ich terenie strukturalnych barier rozwoju lub trwałych i możliwych do aktywowania potencjałów rozwojowych, wobec których winna być adresowana adekwatna tematycznie interwencja publiczna.

 

Do pobrania:

Obszary Strategicznej Interwencji 2011

Obszary Strategicznej Interwencji, aktualizacja dane 2012

Obszary Strategicznej Interwencji, aktualizacja dane 2013

Obszary Strategicznej Interwencji, aktualizacja dane 2014 (23.03.2016r.)

 

view szablon artykułu

SRWP 2020