OBOWIĄZUJĄCE PLANY


Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Uzasadnieniem

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

Dialog Terytorialny


Stan zagospodarowania

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2009 - 2012

$image_alt

 

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2009 - 2012

 

Synteza:  Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji w latach 2009 - 2012

 

Raport cząstkowe

 

Raport cząstkowy I pt. Główne przekształcenia społeczne i gospodarcze województwa pomorskiego

Raport cząstkowy II pt. Analiza i wnioski z europejskich i krajowych dokumentów planistycznych i strategicznych

Raport cząstkowy III pt. Przegląd zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wraz z oceną realizacji inwestycji w latach 2009-2012

 

CZĘŚĆ PIERWSZA:  ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

 
view szablon artykułu