OBOWIĄZUJĄCE PLANY


Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 oraz stanowiącego jego część Planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot 2030 wraz z Uzasadnieniem

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot 2030

przyjęty uchwałą Nr 318/XXXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. wszedł w życie z dniem 1.03.2017 r.

Dialog Terytorialny


Stan zagospodarowania

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji w latach 2005-2008

$image_alt

 

 

 

Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Ocena realizacji inwestycji w latach 2005-2008

view szablon artykułu