Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

ANKIETA

do Raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego

 

W związku z ustawowym obowiązkiem przeprowadzenia okresowej oceny planu zagospodarowania przestrzennego województwa, o których mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, kierujemy do Państwa ankietę celem zebrania informacji nt. zrealizowanych w roku 2018 inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

 

 

Okresowa ocena dotyczy obowiązującego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego 2030 przyjętego uchwałą Nr 318/XXX/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku.

 

 

Przekazane przez Państwa za pośrednictwem ankiety informacje zostaną wykorzystane w Raporcie o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, który na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., zarząd województwa ma obowiązek opracować i przedstawić sejmikowi województwa.

 

      

 

Kontaktowy adres e-mail związany bezpośrednio z ankietą: biuro@pbpr.pomorskie.pl

 

Zanim przystąpią Państwo do wypełnienia bazy danych w zakresie realizowanych inwestycji, zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez nas materiałami, które mamy nadzieję, okażą się pomocne.

 

 

To zaczynamy! Klikając tę ikonę przejdą Państwo do ankiety.

 

 

Dziękujemy za współpracę!

view szablon artykułu