II konferencja ZZOP - Puck

II Konferencja Regionalnej zorganizowanej w ramach przygotowania „Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego” w Pucku połączona z warsztatami; „Konflikty o przestrzeń w obszarze przybrzeżnym”

$image_alt

W dniach 12-13 listopada 2007r. w Pucku odbyła się II konferencja w ramach przygotowywanej Strategii Zintegrowanego Zarządzania Obszarami Przybrzeżnymi Województwa Pomorskiego. Podczas dwudniowej konferencji odbyły się warsztaty, w trakcie których zaprezentowane zostały przykłady konfliktów o przestrzeń w obszarze przybrzeżnym. Organizatorem konferencji i warsztatów było Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku. Zamierzeniem spotkania było jak najszersze rozpoznanie sytuacji konfliktowych w obszarze nadbrzeżnym Województwa Pomorskiego w gronie instytucjonalnych i komercyjnych uczestników gospodarowania przestrzenią, wzajemne uświadomienie sobie złożoności problemów i umożliwienie konstruktywnej wymiany poglądów w gronie polityków, urzędników administracji publicznej, urbanistów (m. in Główny Projektant Planu ZP Województwa), akademików, znawców problematyki środowiska i przestrzeni, członków gremiów opiniodawczych (Przewodnicząca WKUiA) organizacji pozarządowych, wreszcie właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców sektora publicznego i komercyjnego.

Bezdyskusyjnym dorobkiem konferencji jest – uzyskana w wyniku dyskusji i wspólnych ocen świadomość - że: u podstaw większości konfliktów leży niedoskonałość przepisów ustaw i rozporządzeń, jednak w ich rozwiązywaniu nie sposób przecenić roli skutecznych negocjacji i dobrze przygotowanych rozwiązań lokalnych

 

Załączniki:

  1. program konferencji
  2. prezentacja Projekt INTERREG III B CADSES „PLANCOAST"
  3. prezentacja Istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze przybrzeżnym – Ramowa Dyrektywa Wodna / Plany Gospodarowania wodami
  4. Podziękowania
  5. sprawozdanie z konferencji
view szablon artykułu