Prognoza Oddziaływania na Środowisko do PZPWP 2030

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr 293/129/16 Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 24 marca 2016 r.

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO


PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2030


oraz stanowiącego jego część


PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
OBSZARU METROPOLITALNEGO
GDAŃSK – GDYNIA – SOPOT 2030
 

view szablon artykułu

Uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko

$image_alt

Wnioski o uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko:

  1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
  2.     Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  3.     Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
  4.     Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko:

  1.     Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku
  2.     Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  3.     Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku
  4.     Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
view szablon artykułu

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

$image_alt

 

Opracowanie ekofizjograficzne jest wynikiem prac monitoringowych nad stanem środowiska oraz zagospodarowania przestrzennego, prowadzonych stale przez zespół planistyczny od 2000 roku. W dużej mierze stanowi ono odpowiedź na potrzeby informacyjne, szczególnie w zakresie ochrony zasobów przyrody i środowiska, które są ważnym elementem gospodarowania zasobami przestrzeni i zarządzania jej rozwojem.

Niniejszy dokument jest czwartym już opracowaniem treści ekofizjograficznej dla potrzeb planowania przestrzennego w województwie pomorskim. Stanowi on aktualizację materiałów opublikowanych w 2001 r. i 2005 r. w „Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego" (2001) i „Studium ekofizjograficznym województwa  pomorskiego"(2005) oraz opracowania zbiorczego, z 2007 roku pod tytułem „Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego Województwa pomorskiego". 

Wszystkie dotychczasowe opracowania monograficzne prezentowały zasoby i stan środowiska przyrodniczego województwa, w nawiązaniu do prawnie wymaganego zakresu Opracowań ekofizjograficznych.

Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego - AKTUALIZACJA 2014.

Załączniki do opracowania ekofizjograficznego:

  1. Warunki przyrodnicze trójmiejskiego obszaru metropolitalnego  i ich ochrona
  2. Załączniki tabelaryczne
view szablon artykułu