Prognozy OŚ - RPS

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu RPS w zakresie rozwoju gospodarczego

$image_alt

W dniu 13 sierpnia 2013r. Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 952/275/13 przyjął Regionalny Programu Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego – Pomorski Port Kreatywności. Dnia 22 sierpnia 2013 r. uchwałą nr 967/275/13 przyjęto jego zmianę.

W ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego zespół autorski Biura sporządził prognozę oddziaływania na środowisko, która została przyjęta przez Zarząd Województwa Pomorskiego dn. 9 maja 2013r. uchwałą nr 466/245/13.

 

Do pobrania:

  1. uchwała nr 466/245/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 maja 2013r. w sprawie przyjęcia Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
  2. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
  3. załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
  4. projekt Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego
view szablon artykułu