2015 Ocena aktualności studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gmin województwa pomorskiego

$image_alt

 

 

 

WYKAZ UCHWAŁ GMIN WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DOTYCZĄCYCH STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY - stan na 2015r.

view szablon artykułu