Trasa Kaszubska

Modernizacja drogi krajowej nr 6 na obszarze województwa pomorskiego w aspekcie rozwoju gospodarczego województwa, programów współpracy państw Regionu Bałtyckiego i przystąpienia Polski do UE

$image_alt

Polityka planistyczna, zarysowana jeszcze w roku 1976 przez CUP zakładała realizację inwestycji drogowej o wysokich parametrach technicznych wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku. Mowa była nawet o budowie całkowicie nowej Autostrady Bałtyckiej, czego ślady pozostały we wciąż obowiązujących planach niektórych gmin województwa pomorskiego. W roku 1986 rozwiązanie przeniesione zostało na istniejącą drogę nr 6, która zyskała w ten sposób, w ówczesnym rozporządzeniu Rady Ministrów, rangę trasy ekspresowej. W ślad za tym nie poszły jednak żadne znaczące decyzje inwestycyjne ani środki budżetowe.

W dniu 16 października 2001 marszałkowie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i warmińsko - mazurskiego podpisali deklarację o współpracy w realizacji międzynarodowego projektu planistycznego, integrującego regiony południowego wybrzeża Bałtyku, o nazwie Łuk Szafirowy. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przestrzennej spójności i społeczno-gospodarczego potencjału trzech polskich województw nadmorskich. Miałoby ono nastąpić w oparciu o strefę rozwoju powstałą wzdłuż osi komunikacyjnej łączącej stolice regionów - korytarza zmodernizowanej drogi Krajowej nr 6 z przedłużeniem do Elbląga i Olsztyna.

W październiku 2002 roku Sejmikowi przedstawiony został projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. W dokumencie tym zakładano modernizację DK6 na całym przebiegu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy dostępności do portu w Gdyni i realizacją Centrum Logistycznego oraz budowę obwodnicy Słupska, tzw. północnej obwodnicy aglomeracji oraz Trasy Lęborskiej.

czytaj więcej…

 

view szablon artykułu