Zespół Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego

Sekretariat Biura

Karolina Duljas (Gdańsk)

k.duljas@pbpr.pomorskie.pl

Agnieszka Czapiewska (Gdańsk)

biuro@pbpr.pomorskie.pl

w Gdańsku: tel. 58 301 06 44

w Słupsku: tel. 59 843 10 60

 

Dyrektor

Jakub Pietruszewski

j.pietruszewski@pbpr.pomorskie.pl

 

Zastępca Dyrektora

Anna Błażewicz-Stasiak

a.stasiak@pbpr.pomorskie.pl

 

Główna Księgowa

Iwona Andriaszkiewicz (Słupsk)

i.andriaszkiewicz@pbpr.pomorskie.pl

 

Zespół Osadnictwa i Dziedzictwa Kulturowego

Anna Łoziak (Gdańsk)

kierownik zespołu

a.loziak@pbpr.pomorskie.pl

wew. 56

Elżbieta Gackowska (Gdańsk)

wew. 57 

e.gackowska@pbpr.pomorskie.pl

Anna Golędzinowska (Gdańsk)

a.goledzinowska@pbpr.pomorskie.pl

wew. 80

Włodzimierz Kuczabski (Gdańsk)

w.kuczabski@pbpr.pomorskie.pl

wew. 57

Katarzyna Kutniewska (Gdańsk)

k.kutniewska@pbpr.pomorskie.pl

wew. 52

Konrad Młynarczyk (Gdańsk)

k.mlynarczyk@pbpr.pomorskie.pl

wew. 31

 

Zespół Środowiska i Krajobrazu

Jarosław Czochański (Gdańsk)

kierownik zespołu

j.czochanski@pbpr.pomorskie.pl

wew. 62

Kamilla Bezubik (Słupsk)

k.bezubik@pbpr.pomorskie.pl

Elżbieta Pomierski (Słupsk)

e.pomierski@pbpr.pomorskie.pl

Agnieszka Żebiałowicz-Łach (Słupsk)

a.lach@pbpr.pomorskie.pl

Krystian Leliwa (Gdańsk)

k.leliwa@pbpr.pomorskie.pl

wew. 41

Dominik Muła (Gdańsk)

d.mula@pbpr.pomorskie.pl

wew. 41

Ewa Mączka (Gdańsk)

e.maczka@pbpr.pomorskie.pl

wew. 42

Kamila Wiewiórska (Słupsk)

k.wiewiorska@pbpr.pomorskie.pl

Magdalena Łosik (Gdańsk)

m.losik@pbpr.pomorskie.pl

wew. 42

Katarzyna Olechnowicz (Gdańsk)

k.olechnowicz@pbpr.pomorskie.pl

wew. 61

 

Zespół Transportu i Infrastruktury Technicznej

Lech Michalski (Gdańsk)

l.michalski@pbpr.pomorskie.pl

wew. 81

Krystian Birr (Gdańsk)

k.birr@pbpr.pomorskie.pl

wew. 81

Mateusz Richert (Gdańsk)

m.richert@pbpr.pomorskie.pl

wew. 71

Monika Bednarska (Gdańsk)

m.bednarska@pbpr.pomorskie.pl

wew. 31

Barbara Birr (Gdańsk)

b.birr@pbpr.pomorskie.pl

wew. 81

 

Zespół GIS

Bartosz Pępek (Gdańsk)

kierownik zespołu

b.pepek@pbpr.pomorskie.pl

wew. 61

Aleksandra Rudzińska (Gdańsk)

a.rudzinska@pbpr.pomorskie.pl 

wew. 60

Barbara Mazurkiewicz (Słupsk)

b.mazurkiewicz@pbpr.pomorskie.pl

Grażyna Radziszewska (Słupsk)

g.radziszewska@pbpr.pomorskie.pl

Maciej Radzikowski (Gdańsk)

m.radzikowski@pbpr.pomorskie.pl

wew. 72

 

 

view szablon artykułu